ADR szabályozás változásai

Promees

Mint ismert az ADR szabályozás kétévente, minden páratlan évben menetrendszerűen megváltozik, a 2019-es verzió előírásai 2021. június 30-ig maradnak érvényben. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze néhány változást a teljesség igénye nélkül.

Az egyik legszembetűnőbb változás rögtön a megállapodás címében van, hiszen az „európai” szó törlésre került így a megállapodás szövege a „Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás” lett. Ennek az az oka, hogy egyre több és több Európán kívüli állam csatlakozik a megállapodáshoz. Ezzel párhuzamosan 2021. január 1-én a megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet hatályát veszítette, és a 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet lépett helyébe.

Új UN számként megjelentek az elektronikus gyutacsok a robbanóanyagok illetve az emberre vagy állatra ártalmas gyógyászati hulladékok a fertőző anyagok áruosztályában. Ez utóbbi teszi lehetővé az állatok állatorvosi kezeléséből vagy az emberek egészségügyi kezeléséből származó, szilárd gyógyászati hulladékok szállítását, amelyek „A” kategóriába tartozó fertőző anyagokat tartalmaznak.

A korábbi években megtapasztaltuk, hogy minden jogszabályváltozás alkalmával a lítiumot tartalmazó akkumulátorok terén is történik módosítás. Ez 2021-ben sincs másképp, új és megváltozott különleges előírásokkal pontosítják a lítium akkumulátorok besorolásait, kritériumait. 2021-től csak szakképzett személy vagy a gyártó döntheti el, hogy sérült-e az adott akkumulátor, ennek segítségére új kritériumokat határoztak meg.

Több olyan ponton is egyértelműsítés történt, ahol korábban többféleképpen is lehetett értelmezni egy-egy előírást, ilyen például a környezetre veszélyes szilárd vagy folyékony anyagok besorolási kritériumai vagy a fuvarokmány bejegyzésénél használatos alagút korlátozási kódok vonatkozó előírásai.

További egyértelműsítéssel találkozhatunk a kondicionálásra vagy hűtésre használt anyagok szállításáról szóló szakaszban is, a szárazjég rakományként való szállítására vonatkozó előírások külön bejegyzésre kerültek.

A hivatalos angol nyelvű ADR 2021 A és B melléklet normál és követő módban illetve a kapcsolódó korrigendumok az alábbi linken érhetőek el:

https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files