Biztonsági adatlapok rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása

Promees

Az ipari szektorban és a vegyipar területén dolgozó vállalkozások számára a biztonsági adatlapok (MSDS) elengedhetetlen eszközök a vegyi anyagokkal való biztonságos és felelős munkavégzéshez. Azonban a jogszabályi háttér folyamatos változása és az ismereteink bővülése miatt a biztonsági adatlapok rendszeres felülvizsgálata és aktualizálása szükséges annak érdekében, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújtsanak.

Jogszabályi változások

Az utóbbi időben számos jogszabályi változás érinti a biztonsági adatlapok készítését és tartalmát. Az 5/2020. (II. 6.) ITM a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletében szereplő expozíciós határértékek, valamint a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról alapján az SDS-el szemben támasztott formai és tartalmi követelmények mind-mind olyan előírások, amelyeket be kell építeni a biztonsági adatlapokba. Az állandó jogszabályi változásokra való gyors reagálás elengedhetetlen a szabályozásnak való megfelelés és a munkavállalók biztonsága érdekében.

Harmonizált osztályozás változása (GHS)

A legfrissebb módosítások, melyek 2023. december 1-től alkalmazandók, az anyagok harmonizált osztályozását érintik. Például, a Butoxietanol H332 helyett H331 lett, és a vanádium pentoxid veszélyességi besorolása H350 lett. Ezek a módosítások nem csupán az anyagokra vonatkoznak, hanem azokat a keverékeket is érintik, amelyeket összetevőként tartalmaznak ilyen anyagot. Az 1. kategóriájú rákkeltő anyagokra vonatkozó speciális expozíciós nyilvántartási követelmények is további felelősséget rónak az érintett vállalkozásokra.

SVHC lista, engedélyköteles anyagok és endokrin károsító anyag lista változások

Az SVHC lista, az engedélyköteles anyagok lista és az endokrin károsító anyagok listája évente 1-2 alkalommal változik. Ezeknek a listáknak az aktuális ismerete elengedhetetlen az érintett anyagokkal való felelős és biztonságos gazdálkodáshoz.

ADR változások

Az ADR (európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról) rendszeresen, kétévente módosul. Ez kihatással van a szállítási információkra és azokra az anyagokra, amelyek veszélyesek lehetnek a közúti szállítás során.

Adatlapok felülvizsgálata

Mint látjuk a jogszabályi változások, az anyagok harmonizált osztályozásának változásai által előírt követelmények számos területet érintenek, beleértve az anyagok összetételét, veszélyességi besorolását, szállítási információkat és sok mást.

A fentiek miatt a változások folyamatos követése, de legalább az éves rendszerességű biztonsági adatlap-felülvizsgálatok elengedhetetlenek a vállalkozások számára és multidiszciplináris feladat annak érdekében, hogy biztosítsák a munkavállalók, a környezet és a vállalkozásuk védelmét. Az MSDS lapok folyamatos aktualizálása a biztonság és a szabályozásoknak való megfelelés kulcsfontosságú eleme a jogszabályi megfelelés biztosításához.

A kémiai biztonsági szolgáltatásunk segítségével biztosítjuk a vállalkozásoknak a naprakész és jogilag megfelelő biztonsági adatlapokat. A kémiai biztonság terén szerzett több, mint 15 éves tapasztalattal a hátunk mögött teljes körű szolgáltatással állunk ügyfeleink segítségére.

Látogasson el weboldalunkra: https://vegyianyag.hu/