Fenntartható városok: az európai városképek átalakítása…

Promees

Európa ambiciózus környezetvédelmi és éghajlat-politikai célokat tűzött ki

https://www.eea.europa.eu/hu/articles/fenntarthato-varosok-az-europai-varoskepek-atalakitasa