JOGSZABÁLY VÁLTOZÁS A KÉMIAI BIZTONSÁG TERÉN

Promees

2021. június 28-ával módosult a kémiai biztonsági törvény (2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról *)

Fontosabb változások az alábbi pontokban foglalhatóak össze:

  • Talán a legfontosabb változás, hogy kivették a bejelentési kötelezettség alól (6. par. (1)) a veszélyes anyagokat. Tehát az ÁNTSZ Kémiai Biztonsági Szakrendszerében nem kell elektronikusan bejelenteni a Magyarország területére behozott veszélyes anyagokat.

Sajnos a 44/2000EüM rendelet még tartalmazza az anyagok bejelentéséhez szükséges űrlapot, ami megtévesztő lehet.

  • A veszélyes keverékeket kell bejelenteni az ÁNTSZ felé, kizárólag ipari felhasználásra szánt veszélyes keverékek esetében 2024. január 1-jéig a bejelentés az OSZIR-KBIR szakrendszerben továbbra is megtehető, amíg a méregközponti bejelentés szükségesség nem válik, a (3). bekezdés alapján.

„2021. január 1-jétől a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt veszélyes keverékeket az 1272/2008/EK (CLP) rendelet VIII. melléklete szerint a PCN portálon keresztül kell bejelenteni, ezért ezen bejelentések elbírálására az OSZIR-KBIR szakrendszerben már nincs lehetőség.

További információ itt található: https://poisoncentres.echa.europa.eu/hu/

  • A jogszabály szövegében törlésre került a bejelentő felelőssége az adatok hitelességére vonatkozóan.
  • Továbbá azon pontok is törlésre kerültek, miszerint az egészségügyi államigazgatási szerv hiánypótlásra hívhatta fel a bejelentőt, valamint az a kötelezettsége, hogy a bejelentést vissza kelljen igazolnia.
  • A 19. paragrafus hatályát vesztette – a kémiai biztonság kockázataival a munkavédelmi törvény és a hozzá csatlakozó rendeletei foglalkoznak a továbbiakban.

  • Az 5/2020-s ITM rendelet a munkahelyi kóroki tényezőkről csak a munkavédelmi törvényt hivatkozza meg, mint felettes jogszabályt. Ebből arra lehet következteti, hogy az ellenőrző hatóság is a munkavédelmi hatóság lesz.

  • Bejövő veszélyes vegyi anyagok belső tárolókba való áttöltése esetén, megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.

További információért látogasson el honlaponkra:  www.promees.hu