Multilaterális egyezmények

Promees

A multilaterális egyezmények olyan többoldalú megállapodások, melyek során a Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül egymás között megállapodhatnak abban, hogy területeiken bizonyos szállításokat ideiglenesen az ADR előírásaitól eltérően engedélyeznek. Minden egyes multilaterális egyezmény egy egyedi „M” számos azonosítót kap, érvényességi idejük az életbe lépéstől számítva maximum 5 év lehet.

A bejegyzés készítésének időpontjában (2021. április) hatályos, Magyarország által aláírt multilaterális egyezmények és érvényességi idejük:

M329 – A veszélyes árukat tartalmazó egyes hulladékok szállításáról / 2025.09.21.

Az egyezményben részletezett veszélyes hulladékok szállítása esetén kilenc pontban tartalmaz könnyítéseket.
Lehetővé teszi a lejárt vizsgálati idejű, bevizsgált csomagolóeszközök és a nem bevizsgált csomagolóeszközök használatát. Aeroszol csomagolási hulladékokat bizonyos feltételekkel lehet ömlesztve is szállítani. A környezetre is veszélyes hulladékok esetén nem szükséges a „környezetre veszélyes anyag” jelölés és a „környezetre veszélyes anyag” bejegyzés a fuvarokmányba. A veszélyes hulladék mennyisége becslés alapján is megadható. A fentieken túl nem részletezett könnyítések mellett egy előírás is megjelenik, miszerint a fuvarokmányba a következő kiegészítést kell tenni: „Az ADR 1.5.1 szakasz (M329) szerinti szállítás”.

M332 – Kis fajlagos aktivitású LSA-III anyagokra vonatkozóan / 2022.12.31.

Az ADR előírásaitól eltérően a kis fajlagos aktivitású LSA-III radioaktív anyagok esetén nem szükséges elvégezni a 2.2.7.2.3.1.4 szerinti kioldhatósági vizsgálatot.

M333 – A járművezetőknek az ADR 8.2.2.8.2 pontja szerinti oktatási bizonyítványával kapcsolatban / 2021.10.01.

Minden olyan járművezetői oktatási bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2021. szeptember 1. között jár le, 2021. szeptember 30-ig érvényben marad. Ha a járművezető sikeres ismeretfelújító vizsgát tesz, akkor azt öt évre meg kell újítani, de az új bizonyítvány érvényességi ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

M334 – a biztonsági tanácsadóknak az ADR 1.8.3.7 bekezdése szerinti bizonyítványával kapcsolatban / 2021.10.01.

Minden olyan biztonsági tanácsadói bizonyítvány, amelynek érvényessége 2020. március 1. és 2021. szeptember 1. között jár le, 2021. szeptember 30-ig érvényben marad. Ha a biztonsági tanácsadó sikeres ismeretfelújító vizsgát tesz, akkor azt öt évre meg kell újítani, de az új bizonyítvány érvényességi ideje akkor kezdődik, amikor a megújítandó bizonyítvány eredeti érvényessége lejárt.

A hatályos multilaterális egyezmények az alábbi linken érhetőek el:

https://unece.org/adr-multilateral-agreements