PCN bejelentés

Promees

2025.01.01—től minden veszélyes keverék (kivéve környezeti veszély és nyomás alatt lévő gázok, robbanóanyagok) forgalmazásához UFI kód (címkén feltüntetve) és PCN bejelentés szükséges az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke és az (EU) 2017/542 rendelettel elfogadott VIII. melléklete alapján.

Mi a PCN bejelentés?

A Méregközponti bejelentés a korábbi OKBI bejelentést váltja fel. 2021 előtt OKBI bejelentést kellett tenni a veszélyes keverékekre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) felé az Országos Szakmai Információs Rendszeren (OSZIR) keresztül. A PCN bejelentést az ECHA (Európai Vegyianyag Ügynökség) online felületén kell megtenni, online össze kell állítani a termék PCN dossziéját és online benyújtani.

Minden tagállam külön szabályozza a hatósági díjat, több tagállamban ingyenes. A PCN bejelentés magyar hatósági díja: 16000 ft/ bejelentés.

A PCN bejelentés előnye, hogy 1 veszélyes keverékre 1 bejelentés elegendő az EU olyan tagállamaira, ahol a veszélyes keveréket forgalmazzák.  Tehát az EU-ban gyártó a PCN bejelentésnél bejelöli Magyarországot forgalmazás helyének, így a magyar forgalmazónak már nincs teendője.

OKBI bejelentéshez képest miben más a PCN bejelentés?

Az UFI kódot, a teljes összetételt (nem veszélyes összetevőket is), az összetevők adatait, a termék halmazállapotát, színét, pH értékét, kiszerelését és felhasználását is meg kell adni. A PCN dosszié összeállítása több időt vesz igénybe mint az OKBI bejelentés, mert nagyban függ az összetevők számától. Ezért érdemes időben elkezdeni a felkészülést.

Csoportos bejelentés: olyan termékcsoportra tehető melyen belül a termékek azonos termékkategóriába esnek, azonos a veszélyességi besorolásuk,  azonos összetevőket tartalmaznak azonos összetétel tartományokkal – kizárólag illatanyag(ok)ban (max. 5%) lehet eltérő.

Korlátozott bejelentés: a kizárólag ipari felhasználású keverékekre tehető jelenleg. Az MSDS lapon feltüntetett összetevőket kell megadni (tehát nem kell a teljes összetétel), aminek feltétele: biztosítani kell egy 0-24 h-ban elérhető kontakt személy adatait aki, ha szükséges felvilágosítást tud adni a keverék teljes összetételéről a hatóságnak.

Mi az UFI kód?

Az UFI egyedi kód, amely négy, kötőjellel elválasztott, négytagú szám- és betűcsoportból áll, előtte az „UFI” szóval, például UFI: QJA0-K0KA-H00P-EEW2. Mérgezési eset bejelentésekor ez teszi lehetővé  az adott keverék gyors és pontos azonosítását, amikor a mérgezési eset bejelentésekor a telefonáló beolvassa azt. Az UFI kódot kötelező a címkén feltüntetni!

Milyen keverékek érintettek?

Az  egészségi és/vagy fizikai veszélyességi besorolású keverékek (kivéve nyomás alatt lévő gázok, robbanóanyagok). A kizárólag környezeti veszélyességi besorolású keverékek NEM érintettek. Nem alkalmazandó a PCN bejelentés a tudományos kutatási és fejlesztési célú keverékekre, valamint az 1907/2006/EK  rendelet 3. cikkének 22. pontjában meghatározott, termék- és folyamatorientált kutatási és fejlesztési célú  keverékekre.

2021.01.01. után professzionális és/vagy lakossági (és nem kizárólag ipari) felhasználású érintett veszélyes keverékek forgalmazása esetén : UFI kód generálása és PCN bejelentés szükséges.

2021 előtt OKBI bejelentett ipari, professzionális és/vagy lakossági felhasználású érintett veszélyes keverékek forgalmazása: 2025.01.01.től UFI kód generálása és PCN bejelentés szükséges.

Kizárólag ipari felhasználású esetén a Magyarországon kívülről importált vagy Magyarországon gyártott veszélyes keverékek forgalomba hozatala vagy felhasználása esetén a keverék adatait az OKBI informatikai rendszerén keresztül be kell jelenteni vagy korlátozott PCN bejelentés választható 2024. 01. 01-ig.

A Pro-MEES vállalja

  • MSDS lapok fordítását/felülvizsgálatát, MSDS lapok készítését összetevők alapján és CLP rendeletnek megfelelő címke terv készítéssel
  • Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység bejelentést  az NNGYK felé OSZIR rendszeren keresztül
  • Import veszélyes anyagok, keverékek esetén CLP notifikációk elvégzését
  • REACH-el kapcsolatos tanácsadást
  • Kémiai biztonsági felülvizsgálatot és átfogó tanácsadást
  • Kémiai biztonsági kockázatbecslés készítését
  • ADR tanácsadást
  • Szoftverek – Vegyi anyagok/keverékek kezelése/nyilvántartása
  • Kémiai biztonsággal kapcsolatos oktatások megtartását