Promees

EHS Viselkedésbiztonsági tréningek

Az EHS viselkedésbiztonsági programok egyik pillére a gyakorlatorientált tréning, mely katalizátorként, alapot képez és irányt mutat a biztonságtudatos kultúra kialakításában. Különböző tréningjeinkkel megoldást kínálunk a biztonságtudatos kultúra érési folyamatához.

 1. A biztonságtudatos kultúra fejlesztése
 2. Vezetői felelősség tudatosítása
 3. Vezetői EHS elkötelezettség javítása
 4. Biztonságtudatos irányítás módszertana
 5. EHS kommunikáció
 6. Veszélyfelismerés, veszélykezelés
 7. Walk to talk program gyakorlati alapjai

A tréningeket mindig partnereinkre szabottan, tevékenységeikből, gyakorlataikból vett példákkal, releváns és friss ismeretanyaggal alakítjuk ki. A képzéseket az Önök telephelyén tartjuk annak érdekében, hogy a gyakorlatot hétköznapi körülmények között végezhessék kollégáik.
Egyedi igények esetén állunk rendelkezésükre!

A biztonságtudatos kultúra fejlesztése

Gyakori tapasztalat az, hogy a vállalatok megfogalmaznak bizonyos EHS elvárásokat, célokat telephelyeik irányában, és ennek elérésének támogatására időnként fellángolnak bizonyos programok, tréningek, célszámok. Ezek azonban az idő múlásával kihunynak, vagy komoly feszültséget okoznak a vállalkozás különböző hierarchiai szintjei között, aminek legfőbb oka, hogy a biztonságot nem lehet célszámnak tekinteni, nem lehet kikényszeríteni.

A fenntartható biztonság csak akkor érhető el, ha a vállalkozás minden dolgozója egy nyelvet beszél ezen a területen, ha a biztonságtudatos viselkedés beépül minden szinten a hétköznapokba, ha kialakul egy olyan, mindenki által elfogadott közeg mely számára természetes az önmagukra és egymásra figyelés. E kultúra kialakítása egy hosszú folyamat, mely egyetlen tréninggel nem valósítható meg, de hiszünk abban, hogy programunk jó alapot képezhet a közös gondolkodás elindításához.

Ezen tréningünket a megbízónál előzetesen tett biztonsági kultúra felmérésünk és a megbízó igényeinek figyelembe vételével alakítjuk

Témakörök:

 • EHS szakmai alapjai, belső szabályozások rendszere
 • kockázatelemzés fontossága, az ebben rejlő lehetőségek
 • majdnem-baleset jelentési rendszerek
 • baleset és emberi hibázás elmélete
 • baleset és majdnem-baleset kivizsgálása
 • gyökérok elemzés
 • veszélyes körülmények és veszélyes viselkedés felismerése
 • beavatkozási technikák
 • megfigyelés és visszajelzési technikák
 • EHS motiváció

Célközönség: a hierarchia különböző szintjei, teljes munkaközösség

Bővebben

Vezetői felelősség tudatosítása

Szakember kollégáktól sokszor jön olyan megkeresés, hogy azt tapasztalják, a vállalkozásoknál tevékenykedő középvezetők nincsenek tisztában a biztonsághoz kapcsolódó feladataikkal és nem ismerik ezek elmaradásából következő felelősségüket.
Tréningünk célja, hogy gyakorlati példákon keresztül, megtörtént példákon keresztül, szemléletesen bemutassa a vezetői léthez tartozó felelősséget és ráirányítsa a résztvevők figyelmét a hétköznapi vezetői figyelmetlenségekben rejlő kockázatokra.

Témakörök:

 • Jogi környezet, vezetői felelősség levezetése a jogszabályokból
 • gyakorlati példák, megtörtént estek elemzése
 • a vezetői felelősség jogi és morális rétegei

Célközönség: A hierarchia különböző szintjein tevékenykedő vezetők.

Bővebben

Vezetői EHS elkötelezettség javítása

Ha egy vállalkozás fenntartható eredményt szeretne elérni a biztonságtechnikai programjaival, úgy elengedhetetlen, hogy az itt különböző szinteken dolgozó vezetők nem csak a szavak szintjén, hanem a mindennapok során viselkedésükkel, döntéseikkel is kiálljanak a biztonság mellett.
Ez viszont csak úgy érhető el, ha az érintettek megértik a program célját, azonosulni tudnak vele és elköteleződnek emellett. Tréningünk célja, hogy a vezetőket végig kísérve ezen a folyamaton támogassuk e kihívás leküzdésében.

Témakörök:

 • az EHS management módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjai
 • a vezetői felelősség tudatosítása
 • a hatékony EHS kommunikáció eszközei
 • EHS fókuszú irányítás a gyakorlatban
 • EHS motiváció

Célközönség: A hierarchia különböző szintjein tevékenykedő vezetők.

Bővebben

Biztonságtudatos irányítás módszertana

Egy biztonságra alapozó, tudatosan tevékenykedő vállalkozás a lehető legtöbb eszközt meg kell ragadja ahhoz, hogy robusztus rendszereket alakítson ki. Tréningünk segítséget nyújt az EHS működtetésével megbízott alkalmazottaknak az EHS összefüggések megértésében, valamint hasznos eszközöket kínál az EHS folyamatok irányításához.

Témakörök:

 • az EHS management módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjai
 • a hatékony EHS kommunikáció eszközei
 • a veszélyek megelőzésének, feltárásának lehetőségei
 • EHS fókuszú irányítás a gyakorlatban
 • kockázatok értékelése, kockázatértékelés kezelése
 • Mutatók kiválasztása, értelmezése és követése

Célközönség: Vezetők és alkalmazottak, akik az EHS rendszer bevezetéséért és fenntartásáért felelnek.

Bővebben

EHS kommunikáció

Az EHS tevékenység irányítása, a dolgozók figyelmének felhívása és fenntartása, a biztonságtudatos kultúra kialakításának záloga a sikeres kommunikáció. Tréningünk során gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az EHS kommunikáció széles tárházát, technikáit, buktatóit.

Témakörök:

 • az EHS management módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjai
 • EHS kommunikáció alapelvei
 • Vizuális és verbális kommunikáció a gyakorlatban
 • EHS kampányok és rendezvények felépítése, szervezése
 • Vezetői kommunikáció, „Walk to talk” alapjai

Célközönség: Vezetők és alkalmazottak, akik az EHS rendszer bevezetéséért és fenntartásáért felelnek.

Bővebben

Veszélyfelismerés, veszélykezelés

Minden biztonságtechnikai rendszer alapja a veszélyek megfelelő időben és módon történő felismerése és az azokra hozott intézkedések minősége. Tréningünk célja, hogy gyakorlati muníciót adjon e terület megfelelő alkalmazására és kezelésére.

Témakörök:

 • veszélyek felismerésének pszichológiai és gyakorlati háttere
 • a veszélyek és veszélyes helyzetek felismerése
 • a veszélyes helyzetek megszüntetése
 • javító és megelőző intézkedések
 • a biztonságos munkakörnyezet fenntartásának gyakorlati lépései
 • munkahelyi gyakorlat

Célközönség: A képzés olyan vezetőknek, EHS megbízottaknak és szakembereknek szól, akik felelősek a veszélyek feltárásáért, kezeléséért és a meghatározott akciók végrehajtásáért

Bővebben

Walk to talk program gyakorlati alapjai

Minden tréningnél, kampánynál, elvárásnál, programnál többet ér, ha a különböző szintű vezetők első kézből szereznek tudomást a munkaterületeken felmerülő biztonságtechnikai problémákról, a dolgozókkal kezdeményezett rövid beszélgetéseken rátapinthatnak a mélyben lappangó gondokra, megérthetik a helytelen gyakorlatok mögött rejlő okokat és személyes példamutatásukkal, érdeklődésükkel elöl járva irányt mutathatnak a munkabiztonsági kultúra változásának. Tréningünk alapvető módszertani eszközöket, gyakorlati tapasztalatokat nyújt ezen beszélgetések eredményes lefolytatásához.

Témakörök:

 • az EHS management módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjai
 • Vezetői felelősség és példamutatás
 • EHS kommunikáció alapelvei, eszköztára
 • „Walk to talk” a gyakorlatban

Célközönség: A hierarchia különböző szintjein tevékenykedő vezetők.

Bővebben