Promees

EHS viselkedésbiztonsági programok

Tapasztalta már, hogy a biztonsági folyamatok, műszaki megoldások, dolgozók képzése látszólag rendben voltak cégénél és mégis baleset következett be? Került már azon dilemma elé, hogy milyen intézkedéseket tud még tenni a biztonság javítása érdekében?

2-2-text

Meggyőződésünk, hogy amíg a munkahelyeken emberek és nem gépek tevékenykednek, a biztonsági szint fenntartása és javítása kizárólag a munkavállalók érzelmi elköteleződésének útján érhető el. A külső kényszerítő eszközök hosszú ideje kudarcot vallanak, sem a számonkérés, sem a szabályozás, sem pedig az ismételt oktatások nem segítenek.

EHS

Amiben különbözünk a piacon fellelhető viselkedésbiztonság javítását célzó szolgáltatásoktól:

 • Mi nem trénerek, hanem EHS szakemberek vagyunk, akik évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezve ezen a területen, tanulva kudarcainkból és nemzetközi elismerések övezte sikereinkből – osztjuk meg tapasztalatainkat
 • Nem csak a nemzetközi trendet és módszereket követjük, hanem tisztában vagyunk az egyes országok közötti kulturális különbségekkel és ezek ismeretében alakítjuk ki programjainkat
 • A program fókuszában az ember és az ő célzott elérése van, amihez szakpszichológusok bevonásával találjuk meg az utat

Amiben támogatni tudjuk:

 • Hosszú távú stratégiai tervek kidolgozása az EHS tudatos kultúra kialakítására, fejlesztésére
 • Gyakorlati tapasztalatok megosztása a folyamat buktatóinak elkerülésére
 • EHS kultúra szintfelmérés, erősségek és gyenge pontok beazonosítása
 • EHS coaching vezetőknek
 • Kiscsoportos tréningek tartása (lásd a képzéseknél)
 • EHS napok szervezése
 • EHS csapatvetélkedők szervezése
 • EHS kampányok szervezése

EHS napok – részletes tájékoztató

EHS kultúra szintfelmérés, erősségek és gyenge pontok beazonosítása

EHS kultúra fejlesztő programok kidolgozásánál fontos szempont, hogy felmérjük a szervezet aktuális kulturális szintjét, meghatározzuk a benne rejlő potenciálokat és ennek ismeretében építsük fel a leghatékonyabb stratégiát. A felmérés jó lehetőséget teremt arra, hogy objektív, mérhető adatokkal követni lehessen a bevezetett intézkedések hatékonyságát, a programok eredményességét.

Vizsgálati módszerünk három szinten, a szinteknek megfelelő egyedi módszerekkel elemzi a szervezet állapotát:

 • I. szint: rövid kérdőív széles körben történő kitöltésével a dolgozói hangulatot és véleményeket elemezzük. A módszer szubjektív pillanatképet ad a szervezetben uralkodó általános vélekedésekről
 • II. szint: a megtörtént esetek elemzésével, a meghozott intézkedésekkel, a szervezet reagáló képességének mérésével. A módszer objektív ok-okozati képet mutat a vizsgált szervezetről.
 • III. szint: kérdőívek, mélyinterjúk és fókuszcsoportok segítségével jövőorientált felmérést végzünk, mely a szervezetben fellelhető potenciálokra koncentrál.

Felmérésünket nemzetközi jó gyakorlatok és tapasztalatok figyelembevételével kialakított, saját módszerünkkel végezzük.

Bővebben

EHS coaching vezetőknek

Sokszor találkozunk azzal az élethelyzettel, hogy egy vállalkozás külső nyomásra vagy belső indíttatásból a biztonsági kultúra fejlesztésének rögös útjára lép, amely a téma mellett elkötelezett vezetők nélkül elképzelhetetlen. Az egyéb operatív feladatokkal leterhelt vezetőket egy ilyen változás sokszor plusz teherként éri, melynek megfelelő kezelésére nincsenek felkészülve. A vezetők egy része kimondva, vagy kimondatlanul, nem érzi át felelőssége súlyát, nem is akar aktív részese lenni az átalakulásnak, így felesleges teherként tekint erre. Az érintettek egy másik csoportja látja az előtte tornyosuló feladatot, át is érzi ennek súlyát, talán még időt is kerítene rá, de nem találja a megfelelő utat, hogy aktív alakítója legyen a folyamatoknak.

EHS szakemberként számtalan fent említett esettel találkozhatunk, ahol azt látjuk, hogy a vezetőnek támogatásra van szüksége. Programunk részeként nem ismereteket adunk át, nem tréninget tartunk – hanem a feltételezhetően meglévő ismeretek birtokában segítünk a vezetőnek, hogy megtalálja a számára hitelesen képviselhető utat.
További részletekért keresse szakértőnket.

Bővebben

EHS napok szervezése

A biztonsági kultúra kialakításának egy fontos eleme, mikor a szokásos mederből kiemelve a dolgozót, más nézőpontból mutatjuk be a munkakörnyezetét, az ott jelen lévő kockázatokat, feladatokat. Ezek az alkalmak, az EHS ünnepekként kezelendők, hiszen lehetőség nyílik arra, hogy fókuszáltan, szórakoztató és elgondolkodtató formában megérintsük a dolgozót és a nap végén olyan élmény-csomaggal engedjük útjára, amely tovább gondozva az ő biztonság iránti elkötelezettségét érdemben javítja.

Számtalan EHS nap szervezésének tapasztalatával a hátunk mögött állítjuk, hogy egy tartalmas, de ugyanakkor szórakoztató EHS napra, az ottani élményekre, a dolgozók még évek múltán is emlékeznek.

Programjaink az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 1. Érdekes előadások az érintett területekről
 2. Gyakorlati, interaktív bemutatók
 3. Csoportos „workshopok”
 4. Filmek, ismeretterjesztők
 5. Kiállítások
 6. Tanácsadás

Több, mint 100 bevált programjavaslattal állunk rendelkezésükre. Igény esetén, a megrendelő technológiájának, folyamatainak ismeretében, készen állunk egyedi programok tervezésére, kivitelezésére is.

Bővebben

EHS csapatvetélkedők szervezése

Tapasztalatunk szerint jó eszköze a dolgozók bevonásának, ha az EHS napokon túl, a hétköznapok során is olyan szituációkat teremtünk, ahol szórakoztató formában, a dolgozók a napi feladataikhoz kapcsolódóan, saját munkaterületükön belül tevékenyen részt vesznek a vállalat biztonsági kultúrájának, a biztonságos környezetnek a fejlesztésében.

Ennek az egyik kiváló formája a versenykörnyezet kialakítása, ahol az érintettek csapatokban végeznek el olyan feladatokat, amelyek a munkakörnyezetük javát is szolgálják. A feladatok szakmai koordinálásával, értékelésével, a nyertesek nyilvános elismerésével a munkabiztonsági kultúra látványosan fejleszthető. A csapatvetélkedők jellemzően egész év során tartanak, a csapatoknak kampányfeladatokon kell dolgozniuk és olyan megoldásokat kell alkalmazniuk, amivel a környezetükben lévő kollégáikat is meg tudják szólítani, be tudják vonni. A csapatvetélkedőknek nem lehet célja, az amúgy is kötelező feladatok megoldása, de jó lehetőséget teremtenek arra, hogy a vállalkozás számára fontos témák folyamatosan a középpontban legyenek.

Számtalan csapatvetélkedő szervezésével és koordinálásának tapasztalatával a hátunk mögött örömmel veszünk részt a megbízó által kitűzött munkabiztonsági célok elérésében.

Bővebben

EHS kampányok

Szeretné felhívni a munkavállalói figyelmét egy kiemelt munkabiztonsági problémára? Szeretné jobban bevonni őket, kihasználva tapasztalatukat, tudásukat? Szeretné növelni a lejelentett, ún. kvázi balesetek, események számát vagy csak új eszközöket és megoldásokat keres az EHS-hez kapcsolódó üzenetek átadására?

Vállaljuk EHS kampányok szervezését, koordinálását, kivitelezését akár önállóan, akár a megbízóval együttműködve az első lépésektől, a téma megfogalmazásától, egészen a program zárásáig, eredmények kiértékeléséig.

Keresse kreatív csapatunkat, hogy segíthessünk a leghatékonyabb kampány összeállításában, kivitelezésében!

Bővebben