Promees

CLP tanácsadás

A CLP-rendelet, vagyis a 1272/2008/EK rendeletet 2009. január 20-án lépett hatályba, és mint a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére szolgáló módszer, az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS- Globally Harmonized System) alapul. A CLP a Classification, Labelling és Packaging (vagyis osztályozás, címkézés és csomagolás) szavakat jelöli.
A CLP-rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok jelentette veszélyekről.

A CLP rendelet a tagállamokban jogilag kötelező érvényű.

A rendelet célkitűzései:

  • Az anyagok és keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának harmonizálása
  • A cégek saját maguk osztályozzák saját anyagaikat és keverékeiket, valamint a cégek jelentsék be az osztályozást / osztályozás = döntés arról, hogy veszélyes / nem veszélyes az anyag vagy keverék/
  • Osztályozási és címkézési jegyzék létrehozása a bejelentések és a harmonizált osztályozások alapján

CLP notifikáció:

Az anyagok gyártóinak és importőreinek CLP notifikáció (osztályozás bejelentési) kötelezettsége van az Európai Vegyianyag Ügynökség felé a REACH-IT-n keresztül. A notifikációs kötelezettség a forgalmazott anyagokra, keverékek veszélyességét okozó összetevőire  vonatkozik. 1 t/év gyártott mennyiség alatt és kísérleti fázisban lévő anyagok osztályozását is be kell jelenteni.

A rendelet szerint forgalomba hozatal az import (EU-n kívülről történő, kereskedelmi vagy saját célú behozatal) és a gyártás (összekeverés, hígítás is).

Osztályozás:

A legtöbb esetben a beszállítóknak kell dönteniük egy anyag vagy keverék osztályozásáról. Ezt nevezzük önkéntes osztályozásnak.

Harmonizált osztályozás:

Bizonyos helyzetek megkövetelik egy-egy anyag osztályozásának harmonizációját (közösségi döntést) annak érdekében, hogy az Európai Közösségben mindenhol biztosítható legyen a megfelelő kockázatkezelés. Általában a legveszélyesebb anyagok esetében szükséges, mint: rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító vagy légzőszervi szenzibilizáló anyagok, biocid termékek vagy növényvédő szerek. A szállítók számára kötelező érvényű ennek a harmonizált osztályozásnak és címkézésnek az alkalmazása. A harmonizált osztályozásnál szigorúbb osztályozást lehet alkalmazni.

Címkézés:

Minden forgalomba hozott anyagot és keveréket címkézni kell, ha az anyagot vagy keveréket a CLP rendelet osztályozási kritériumai szerint veszélyesként osztályozták az arra kötelezettek. A címkézés a gyártón, importőrön és forgalmazón túl a továbbfelhasználónak is feladata. A címke tartalmi, formai és egyéb követelményeit, valamint a címkeelemekre vonatkozó elsőbbségi elveket a rendelet III. címe részletezi.

Vállaljuk:

  • CLP jogszabályi megfelelőségi audit megtartását
  • Szakmai támogatást a jogszabály által előírt követelmények értelmezésére, megoldására
  • CLP-hez kapcsolódó szakmai tréningek megtartását
  • Jogszabályi követelmények teljesítését támogató szoftver biztosítását
  • Címketervek elkészítését
  • Csomagolási utasítás készítését
  • CLP notifikáció teljes körű végrehajtását
-->