Promees

Hatósági ügyintézés

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) felé

Állunk rendelkezésükre:

  • Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenység bejelentésében – Veszélyes anyaggal vagy keverékkel végzett tevékenység megkezdésekor (felhasználás, tárolás, gyártás…) illetve minden olyan esetben, amikor a tevékenységben változás következik be, bejelentést kell tenni az erre létrehozott elektronikus felületen az NNK felé.
  • ECHA felületén történő UFI kód generálásában és méregközponti (PCN) bejelentésekben – Professzionális és/vagy lakossági (és nem kizárólag ipari) felhasználású fizikai és/vagy egészségi veszélyességi besorolású keverékek forgalmazása esetén UFI kód generálása és PCN bejelentés szükséges. Az UFI kódot kötelező a címkén feltűntetni, ezért párhuzamosan a címkéket is módosítani kell. A 2021 előtt az NNK (ÁNTSZ) felé bejelentett veszélyes keverékekre 2025. 01. 01-ig van érvényben átmeneti mentesség a bejelentési kötelezettség alól.
  • Importált vagy gyártott veszélyes keverékek OKBI regisztrációjában – Kizárólag ipari felhasználású, veszélyes keverékekre vonatkozó bejelentés. Magyarországon kívülről importált vagy Magyarországon gyártott veszélyes keverékek forgalomba hozatala vagy felhasználása esetén a keverék adatait az OKBI informatikai rendszerén keresztül be kell jelenteni. Ez a kötelezettség előreláthatólag 2024. 01. 01-ig lesz érvényben, utána PCN bejelentés lesz szükséges. Az átmeneti időszakban az OKBI regisztráció helyett ezekre a keverékekre korlátozott PCN bejelentés választható.
  • Biocid engedélyeztetési folyamatokban – Jóváhagyott hatóanyag esetén az ECHA oldalán keresztül kell benyújtani a forgalomba hozatali engedélyhez szükséges dokumentációt. A jóváhagyott hatóanyagok listáján nem szereplő hatóanyag esetén átmeneti engedélyezés csak az NNK-n keresztül lehetséges. Az átmeneti engedély a hatóanyag jóváhagyott listára kerüléséig érvényes! Utána az ECHA felületén kell elindítani a végleges engedélyezést, erről pedig tájékoztatni kell az NNK-t.
  • Rákkeltő és mutagén anyagokkal kapcsolatos bejelentésben – A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti, a rákkeltő és mutagén anyaggal munkát végzők expozíciójáról szóló hatósági bejelentést általános munkavédelmi szolgáltatásunk részeként végezzük.
-->