Promees

EHS szakmai tréningek

Munkavédelmi oktatás – általános és kiemelt témakörök

A tréning részeként vállaljuk a jogszabályok által előírt munkavédelmi oktatási anyag elkészítését és megtartását a megbízó telephelyén. Az oktatást megelőzően megismerkedünk az érintett cég tevékenységével, kockázataival, folyamataival és ennek alapján állítjuk össze a cég specifikus oktatási anyagunkat. Igény esetén kiemelt témakörök oktatását vállaljuk vagy e-learning képzést is biztosítunk.

Általános tűzvédelmi oktatás

A tréning részeként vállaljuk a jogszabályok által előírt tűzvédelmi oktatási anyag elkészítését és megtartását a megbízó telephelyén. Az oktatást megelőzően megismerkedünk az érintett cég tevékenységével, kockázataival, folyamataival és ennek alapján állítjuk össze a cég specifikus oktatási anyagunkat.

Iparbiztonsági képzés

A tréning részeként vállaljuk a jogszabályok által előírt iparbiztonsági oktatási anyag elkészítését és megtartását a megbízó telephelyén. Az oktatást megelőzően megismerkedünk az érintett cég tevékenységével, kockázataival, folyamataival és ennek alapján állítjuk össze a cég specifikus oktatási anyagunkat.

ADR oktatás

Vállaljuk a jogszabályok által előírt, cég specifikus ADR oktatások megtartását az ADR 1.3.2.1, ADR 1.3.2.2 valamint az ADR 1.3.2.3 szerint. Oktatásainkat nagy tapasztalattal rendelkező ADR biztonsági tanácsadó kollégáink tartják a megbízó telephelyén.

REACH/CLP tréningek

Az EU vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységeinek szabályozása az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltozott és ez a folyamat még nem ért véget. Sok vállalat számára a REACH és a CLP jelenleg kétségeket, rengeteg munkát és bizonytalanságot jelent. Tréningünk az érintett vállalatoknak, valamint ezzel megbízott kollégáknak segít, hogy az EU-s vegyianyag-szabályozás követelményeit minél felkészültebben és a rendeletet megfelelően értelmezve vezethessék be és működtessék.

EHS megbízottak képzése

Jó megoldás lehet, ha egy vállalat amellett dönt, hogy az EHS-sel foglalkozó szakember mellé egyéb szervezeti egységekben tevékenykedő, elkötelezett EHS megbízottakkal látja el a különböző szinteken jelentkező EHS feladatokat. A megbízottak azonban csak akkor tudják munkájukat eredményesen végezni, ha a helyismeretükön túl kellő részletességű EHS alapismeretekre tesznek szert. Tréningünk célja ezen ismeretek hatékony és gyakorlatias átadása.

Ergonómia alapjai döntéshozóknak, műszaki szakembereknek

Rendszeresen szembesülünk azzal a problémával, hogy az ergonómiai kérdések csak akkor kerülnek előtérbe, amikor egy átalakítás, beruházás már megtörtént és a felhasználók annak birtokbavétele után tapasztalják a nem megfelelően kialakított munkahelyek, munkaeszközök okozta gondokat. Utólag ezekre nagyon nehéz eredményes megoldásokat találni.
Tréningünk célja, hogy az ergonómia alapismereteivel ruházzuk fel azon döntéshozó, beszerző, műszaki tervező és kivitelező kollégákat, akik a változási folyamatok első lépéseinél, ezeknek az alapelveknek a birtokában, megfelelő döntéseket tudnak hozni. A tréning során az ergonómiai veszélyek által okozott megbetegedések, kockázat csökkentési módszerek és eszközök, ergonómiai kockázatértékelési technikák, intézkedési lehetőségek és megoldások kerülnek részletes elemzésre.

A hatékony belső audit gyakorlata

Egy vállalkozás belső biztonságtechnikai folyamatainak megfelelő szinten történő fenntartása csak akkor biztosítható, ha minőségi belső auditálási rendszert működtet a felmerülő eltérések időben történő észlelésére és kezelésére. A belső auditok hatékony végrehajtásához kellő ismerettel és gyakorlattal rendelkező kollégák szükségesek. Tréningünk segítséget nyújt a belső auditorok elméleti és gyakorlati képzésében.