Promees

Biztonsági adatlap készítés

Biztonsági adatlapot más néven SDS-t (Safety Data Sheet) vegyi anyagokra és keverékekre kell elkészíteni. Az anyag vagy keverék biztonsági adatlapját annak az országnak a nyelvén kell átadni, ahol a forgalomba hozatal történik. Magyarországon, a telephelyen maradó, izolált veszélyes anyagokra/ keverékekre (pl. helyben kevert oldatok) is kell biztonsági adatlapot biztosítani.

A veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék a tevékenységet foglalkozásszerűen végző személy számára a gyártó vagy importáló által elkészített magyar nyelvű biztonsági adatlap kíséretében hozható forgalomba. A biztonsági adatlap tartalmát, illetve formáját a hatályos REACH jogszabály (1907/2006 EK rendelet) és az 1272/2008 EK (CLP) rendelet határozza meg.

A REACH rendelet II. melléklete meghatározza azt a 16 szakaszt és azok alszakaszait, amelyek az SDS szerkezetét, valamint tartalmát képezik. 2015. június 1-jétől mind az anyagok, mind a keverékek esetében kizárólag a CLP szerinti osztályozásra vonatkozó információkat lehet megadni az SDS-ben (valamint a címkéken is). Az SDS-ben szereplő információknak mindig meg kell felelniük a címkén található információknak.

Az anyag vagy keverék biztonsági adatlapját annak az országnak a nyelvén kell átadni, ahol a forgalomba hozatal történik.

Magyarországon csak magyar nyelvű adatlappal kerülhet forgalomba bármilyen vegyi anyag vagy keverék. Ha a gyártó nem biztosítja a magyar nyelvű adatlapot, akkor a magyarországi forgalomba hozó (vevő, kereskedő stb.) kénytelen a magyar nyelvű adatlap elkészítésére/ elkészíttetésére.

Vállaljuk biztonsági adatlapok fordítását és felülvizsgálatát:

Az idegen nyelvű adatlap lefordítása önmagában nem elegendő!

  • Szolgáltatásunk részeként elkészítjük biztonsági adatlapjait a rendelkezésre bocsátott, ill. a szakirodalomban elérhető információk alapján.
  • Rendelkezésre állunk idegen nyelvű biztonsági adatlap átdolgozására és elkészítésére a Magyarország területen hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • Vállaljuk biztonsági adatlapok rendszeres felülvizsgálatát, változások nyomon követését, a REACH által megkövetelt tartalmi és formai változások elkészítését.
  • Igény esetén elkészítjük az SDS-hez tartozó címketerveket is.
  • MSDS adatbázisok készítése és naprakészen tartása

Előnyeink:

  • Évente több mint 1000 elkészített biztonsági adatlap
  • Angol és német nyelvű adatlapok fordítása/felülvizsgálata, valamint készítése
  • Széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer, naprakész információk
  • Gyakorlott szakértői csapat
  • Testreszabott szoftveres megoldások

Bejelentési kötelezettség

A gyártónak és az importálónak a tevékenység megkezdését megelőzően a veszélyes anyagot/keveréket az OKK-OKBI-nek elektronikus felületen kell bejelenteni. A bejelentéshez szükséges a magyar nyelvű biztonsági adatlap, valamint a címketerv, ha az anyag nem szerepel még a bejelentetett anyagok listáján.
Vállaljuk veszélyes anyagok, illetve keverékek bejelentését a hatóságok, valamint szükség esetén az ECHA irányába is.

Amennyiben részleteket szeretne megtudni a kémiai biztonság aktuális változásairól, jelentkezzen webináriumunkra itt!