Promees

Biztonsági adatlap, címketerv készítés

Biztonsági adatlapot más néven SDS-t (Safety Data Sheet) veszélyes besorolású vegyi anyagokra és keverékekre kell elkészíteni. Magyarországon, a telephelyen maradó, izolált veszélyes anyagokra/keverékekre (pl. helyben kevert oldatok) is kell biztonsági adatlapot biztosítani.Speciális esetekben, nem veszélyes anyagok és keverékek esetén (ha az anyag szennyezőanyagot tartalmaz), kérésre kell biztonsági adatlapot készíteni. 

Az adatlapokra vonatkozó követelményeket a mindenkor hatályos REACH rendelet (1907/2006 EK rendelet) határozza meg. Magyarországon ezen felül a magyar jogszabályoknak megfelelő információkat is tartalmazniuk kell a biztonsági adatlapoknak (pl. expozíciós határértékeket). 

Figyelem! 2023. január 01-től a legutolsó módosításnak, a 2020/878/EU rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap szükséges!

Az anyag vagy keverék biztonsági adatlapját annak az országnak a nyelvén kell átadni, ahol a forgalomba hozatal történik. Ha a gyártó nem biztosítja a magyar nyelvű adatlapot, akkor a magyarországi forgalomba hozó (vevő, kereskedő stb.) kénytelen a magyar nyelvű adatlap elkészítésére/ elkészíttetésére.

 Az SDS-ben szereplő információknak mindig meg kell felelniük a címkén található információknak. 

Vállaljuk biztonsági adatlapok fordítását és felülvizsgálatát:

Az idegen nyelvű adatlap lefordítása önmagában nem elegendő!

  • Szolgáltatásunk részeként elkészítjük biztonsági adatlapjait a rendelkezésre bocsátott, ill. a szakirodalomban elérhető információk alapján. A termék veszélyességi besorolását is elvégezzük az összetevők alapján.
  • Rendelkezésre állunk idegen nyelvű biztonsági adatlap átdolgozására és elkészítésére a Magyarország területen hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • Vállaljuk biztonsági adatlapok rendszeres felülvizsgálatát, változások nyomon követését, a REACH által megkövetelt tartalmi és formai változások elkészítését.
  • Igény esetén elkészítjük az SDS-hez tartozó címketerveket is.
  • MSDS adatbázisok készítése és naprakészen tartása, szoftveres támogatással is.

Kompetenciáink

  • Évente több mint 1000 elkészített biztonsági adatlap
  • Angol és német nyelvű adatlapok fordítása/felülvizsgálata, valamint készítése
  • Széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer, naprakész információk
  • Gyakorlott szakértői csapat
  • Testreszabott szoftveres megoldások

Amennyiben részleteket szeretne megtudni a kémiai biztonság aktuális változásairól, jelentkezzen webináriumunkra itt!