Engedélyezés

Az engedélyezési eljárás célja a különös aggodalomra okot adó anyagok (Substances of Very High Concern, azaz SVHC) felhasználásából eredő kockázatok megfelelő ellenőrzése és annak biztosítása, hogy ezeket az anyagokat fokozatosan megfelelő alternatív anyagokkal helyettesítsék az uniós belső piac megfelelő működésének biztosítása mellett.
Az alábbi veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagok azonosíthatók különös aggodalomra okot adó anyagként:

  • az 1A vagy 1B kategóriájú rákkeltők,
  • mutagének vagy reprodukciót károsítók, a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagok, illetve a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok,
  • azok az eseti alapon azonosított anyagok, amelyek valószínűleg olyan súlyos hatásaik vannak, amelyek a CMR vagy a PBT/vPvB anyagokkal azonos mértékű aggodalomra adnak okot.

Fontos, hogy az engedélyezési folyamatnak nincs mennyiségi korlátja, mint a regisztrációnak, azaz az érintett anyagok felhasználásaira mennyiségtől függetlenül vonatkozik.
Az engedélyköteles anyagok jegyzékében szereplő anyag gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói kérhetik az engedélyezést. Alapdíja: 50 000 Euro/ anyag, határozott időre szól, és kiváltási tervet kell készíteni.

Emiatt fontos, hogy időben felismerjük SVHC-ként azonosított anyagainkat és azokat időben elkezdjük kiváltani, ha lehetséges.

Eseménynaptár

május 2024
hKscpsv
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« ápr   jún »